Varför?


Människans komplexitetMänniskosyn innom trettiotio

Eftertanke fördjupar demokrati


När ges tid till eftertanke?
När vi skapar tidsutrymme för tänkande, ibland kan det räcka med några sekunder, kan vi handla med större insikt, med större kunskap och med ett mer lyckat resultat. Med trettiotio skapas ett strukturerat tidsutrymme med plats för arbetsuppgifter, kvalitetsarbete, personlig utveckling och fysisk träning. Trettiotio är ett utvecklingshjul som tar med hela människans förmågor och utvecklingspotential vilket skapar grunden för mer genomtänkta beslut, både inom arbetslivet och inom privatlivet. Eftertanke som utgångspunkt är fokus inom Lär känna dig själv. När vi vet vad vi verkligen tycker och klargör det får vi tillgång till hela vår förmåga som oftast överstiger våra vildaste fantasier.
Den du är kommer att skapa ditt liv. Finns det något viktigare än att veta vem man är? En människa som inser sitt värde och vet sin förmåga inser också värdet av ett socialt välutvecklat samhälle och framförallt demokratins överlägsenhet som grundas på den enskilda människans styrka och utvecklingspotential. En arbetsmarknad som utvecklar den enskilde ger hela samhället en exponentiell skjuts och bäddar för en fördjupad demokrati.


Människan – en traumatiserad varelse


När en människa föds är det till en människokropp innehållande en färdig DNA-uppsättning vilken härstammar generationer bakåt i tiden. Denna DNA-uppsättning kommer att spela roll och påverka barnets liv och, sedermera, den vuxnes fortsatta liv.
Under livets gång skapar DNA- påverkan erfarenheter och kunskaper som bärs under resten av livet, medvetet och/eller omedvetet. På DNA-nivå finns en rad gamla lösningar och upplevelser bevarade som avtryck. Även uppväxtmässig kunskap bildar under hand olika lager och avtryck inom människan. Dessa två s.k. paket, både arv(DNA) och uppväxtaspekter kommer att spela roll i en människas liv, både i medgång och i motgång. Den bank av erfarenhet som finns lagrad är en tillgång men fungerar även som belastning. En belastning med tanke på gamla lösningar och direkta erfarenheter som fungerar traumatiserande. Det problematiska är den omedvetenhet som råder i allmänhet om denna påverkan. Denna omedvetenhet om arv och uppväxtens påverkan gör människan delvis låst och hänvisad till gamla lösningar och tillkortakommanden där nytänkande och ny kunskap ibland hindras.
En människas benägenhet att vara hänvisad till gammal kunskap skapar fallgropar, bubblor och sätter stopp för nytt tänkande, nya handlingar och nya lösningar, vilket får allvarliga konsekvenser på sikt. Problem som saknar transparens eller nonchaleras har tendens att växa och ta sig andra uttryck och andra vägar. Kort sagt: de problem vi inte löser eller inte vill se, kommer att växa och utvidgas. Detta gör att problem inte får undvikas eller tryckas undan – de försvinner inte! Först när vi förstår oss på oss själva, erkänner och tar ansvar kan utveckling generera nytänkande och nya beslut.
Det finns ytterligare en aspekt som innebär att bilden av människan kompliceras mångfalt: begreppet återfödelse. Med denna faktor betraktad som en realitet finns all anledning att vi, varje enskild människa, inser nödvändigheten av personlig insikt och utveckling, och, framförallt, att vi inser att det inre livet kommer att styra det yttre – det har det gjort under evinnerliga tider! Vi har bara inte insett vidden och de enorma följderna...


Självinsikt ger mänskligheten bättre framtidsutsikt


Att människan är flexibel och kreativ till sin läggning ingår i människonaturen. På många sätt uppfyller hon de förväntningar som ställs och hon har lätt att anpassa sig beroende på människans inre drivkraft och överlevnadsinstinkt. I vårt moderna samhälle finns tendenser att känna sig vilsen p.g.a. teknikens utveckling, globaliseringskrav och i den stress som alltid uppstår vid kraftiga förändringar riskerar vi att använda vår hjärna på ett mindre effektivt sätt. Obearbetade problem och omedvetna tillkortakommanden riskerar att användas på ett negativt sätt. Vi kommer att attackera andra med våra svagheter.
När varje människa arbetar kontinuerligt med sig egen utveckling, inom sin arbetstid, som elev inom grundskolan, skapas förståelse och kunskap som gör att hon kan ta nya steg, komma med nya lösningar och skapa en gynnsam utveckling, både inom arbetslivet och inom privatlivet.


Ta ledningen i ditt liv - utforska din egen arena


För att kunna göra tydliga och framgångsrika livsval krävs kunskap den egna, högst personliga förmågan, vilket förutsätter långsiktigt och kontinuerligt arbete med att utforska sin egen alldeles unika arena, den inre arenan.
Alla beslut som fattats har sin grund inombords. Från vårt inre kommer vårt yttre att styras och av den anledningen är det av stor vikt att tid avsätts för detta viktiga inre arbete. Denna tid behöver portioneras ut på ett klokt sätt och få jämn spridning för att störst möjliga effekt. En kort stund varje vecka är ett sådant förslag som Trettiotio förespråkar. Säkerligen har alltför många människor legat på sitt yttersta och velat handla annorlunda i sina liv och gjort andra val … om de hade vetat konsekvenser av sina egna beslut och val av handlanden.
När vi kan handla utifrån den vi är, den vi verkligen är, när vi gjort oss fria och har insikt om våra nedärvda samt upplevda begränsningar, kommer våra val att vara annorlunda jämfört med att vara helt ovetande. När vi är den vi är och handlar utifrån detta perspektiv kan vi äntligen göra verkligt framgångsrika förändringar och ta ett större ansvar.
Ett sätt att både förebygga och förekomma är att ta reda på olika förhållanden i sitt liv. Vad upplevde jag som barn? Vilka känslor påverkar mig så starkt att de påverkar mina livsval på ett negativt sätt? Hur vill jag att mitt liv ska se ut om jag verkligen fick välja och inte reagerar med ”ryggmärgen”? Vilka mål vill jag sätta upp? Finns det några familjehemligheter jag behöver få vetskap om? Vilka beslut behöver jag ta för att nå mina mål? Hur tar jag största möjliga ansvar i mitt liv? Är det några känslor som jag ”smiter ifrån”? Vilka känslomässiga sår finns inom mig som gör att jag översköljs av ilska? Vad händer om jag vågar möta min rädsla? Vad händer inom mig om jag verkligen vågar vara den jag är och acceptera mina känslor, fullt ut? Vad händer omkring mig när jag lugnt och stilla berättar vad jag tycker och visar vem jag är?


Trettiotio Gunn-Britt Hult Telefon: 070-321 12 13 E-post: info@trettiotio.se