Trettiotio


Trettiotio - en ny arena skapad för arbetslivet

Inom ordinarie arbetstid skapas utrymme för

    * ordinarie arbetsuppgifter
    * kvalitetsarbete
    * personlig utveckling
    * fysisk träning

Trettiotio med varierande tidsindelning

Trettiotio – bas är en light variant: ordinarie arbetsuppgifter, personlig utveckling och fysisk träning.
Trettiotio – pedagog är anpassat till förskola och skola och innehåller samtliga delar.
Trettiotio – komp (komplett) passar olika typer av anställningar och arbetsplatser. Samtliga delar ingår.
Trettiotio – flex är anpassar för olika typer av chefstjänster, egna företagare m.fl. Innehåller samtliga som anpassas efter arbetsuppgift och kan variera från vecka till vecka.

Medarbetarsamtalet – en styrfaktor

Medarbetarsamtalet används för utvärdering, uppföljning och avstämning inom trettiotio. Skriftlig dokumentation utmynnar i en individuell utvecklingsplan, IUP, med företagsmål, enskilt mål, kvalitetsarbete, personlig utveckling samt fysisk träning. Avtal med överenskommelse om redovisning skall finnas dokumenterad i samband med samtalet.

Trettiotio Gunn-Britt Hult Telefon: 070-321 12 13 E-post: info@trettiotio.se